Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch là gì?

Quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch là gì?

Theo quy định của Luật Du lịch 2017, tổ chức và cá nhân quản lý điểm du lịch được đặc định quyền và nghĩa vụ để đảm bảo hoạt động du lịch được thực hiện một cách hiệu quả và bền vững. Vậy quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân quản lý điểm du lịch được quy định như thế nào?

12/06/2024

Quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch là gì?

Quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận điểm du lịch là gì?

Điểm du lịch thường có quy mô nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch. Tuy nhiên, điểm du lịch cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định và có quyết định công nhận điểm du lịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thủ tục công nhận điểm du lịch được quy định như thế nào?

12/06/2024

Cần những điều kiện gì để được công nhận điểm du lịch?

Cần những điều kiện gì để được công nhận điểm du lịch?

Điểm thu hút khách du lịch là một địa điểm thú vị mà du khách thích ghé thăm, đặc biệt là vì giá trị tự nhiên, văn hóa vốn có hay những ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Vậy để được công nhận là điểm du lịch, cần những điều kiện gì?

11/06/2024

Điểm du lịch là gì? Pháp luật quy định như thế nào về tài nguyên du lịch?

Điểm du lịch là gì? Pháp luật quy định như thế nào về tài nguyên du lịch?

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, khám phá tài nguyên du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. Vậy điểm du lịch, tài nguyên du lịch được hiểu như thế nào?

11/06/2024

Brands/Partner