Crystal bay

Từ khóa : Lịch bay charter Astana - Cam Ranh

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh cuối tháng 5/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh cuối tháng 5/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Astana - Cam Ranh cuối tháng 5/2024.

14/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Astana - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024.

14/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 8, 9 & 10/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 8, 9 & 10/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Astana - Cam Ranh tháng 8, 9 & 10/2024.

14/05/2024