Crystal bay

Tags : Vườn trái cây sông Pha

Trải nghiệm vườn trái cây Sông Pha - Nơi của những loại hoa quả ngon nhất ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Trải nghiệm vườn trái cây Sông Pha - Nơi của những loại hoa quả ngon nhất ở khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Mặc dù không được ưu ái với điều kiện tự nhiên môi trường, khí hậu, nguồn nước như các vùng khác, nhưng những loại hoa quả ở vườn trái cây tại Sông Pha, Ninh Thuận vẫn đâm chồi nảy nở mỗi năm.

27/12/2023