Tổng hợp các mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch chuẩn chỉnh nhất

02/07/2024

Mục lục
Đơn xin nghỉ phép đi du lịch là một văn bản quan trọng thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp của người lao động đối với công ty và đồng nghiệp khi muốn nghỉ làm đi chơi.

Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách viết đơn xin nghỉ phép chuẩn chỉnh để được phê duyệt nhanh chóng. Một đơn xin nghỉ phép được viết cẩn thận và đầy đủ thông tin sẽ tạo ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp. Trong trường hợp có tranh chấp về việc nghỉ phép, đơn xin nghỉ phép sẽ là bằng chứng xác thực cho yêu cầu của người lao động.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch là một văn bản được sử dụng bởi người lao động để thông báo cho công ty về việc họ sẽ vắng mặt trong một khoảng thời gian nhất định để đi du lịch. Mẫu đơn này thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin cá nhân của người lao động: Họ và tên, chức vụ, bộ phận công tác, địa chỉ liên hệ.
 • Lý do xin nghỉ phép: Du lịch cá nhân, du lịch kết hợp công tác,...
 • Thời gian nghỉ phép: Ngày bắt đầu nghỉ, ngày kết thúc nghỉ, tổng số ngày nghỉ.
 • Kế hoạch sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ phép: Bàn giao công việc cho ai, ai sẽ phụ trách công việc trong thời gian nghỉ phép,..
 • Cam kết của người lao động: Hoàn thành tốt công việc trước khi nghỉ phép, sẵn sàng giải quyết công việc nếu có yêu cầu trong thời gian nghỉ phép,...
 • Ký tên của người lao động.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch thường được viết theo mẫu có sẵn của công ty hoặc được người lao động tự viết theo đúng quy định của công ty. Mẫu đơn xin nghỉ phép cần được nộp cho cấp trên trực tiếp hoặc bộ phận nhân sự của công ty trước thời gian nghỉ phép theo quy định.

Ngoài ra, mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch có thể bao gồm thêm một số thông tin khác như: mục đích của chuyến du lịch, địa điểm du lịch, số lượng người đi cùng (nếu có), các thông tin liên lạc…

Việc cung cấp thêm thông tin sẽ giúp cấp trên và bộ phận nhân sự của công ty nắm rõ hơn về kế hoạch nghỉ phép của người lao động và có thể hỗ trợ tốt hơn nếu cần thiết.

Quy trình xin nghỉ phép đi du lịch

Quy trình xin nghỉ phép đi du lịch có thể thay đổi tùy theo quy định của từng công ty. Tuy nhiên, nhìn chung quy trình này thường bao gồm các bước sau:

Nắm rõ quy định về nghỉ phép của công ty

Mỗi công ty sẽ có quy định riêng về thời gian nghỉ phép tối đa mỗi năm, thời gian nghỉ phép tối đa trong một tháng, thời gian nộp đơn xin nghỉ phép, v.v. Người lao động cần nắm rõ quy định của công ty để đảm bảo việc xin nghỉ phép đi du lịch được thực hiện đúng quy trình.

Viết đơn xin nghỉ phép đi du lịch

Người lao động có thể sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép sẵn có của công ty hoặc tự viết đơn theo đúng quy định. Đơn xin nghỉ phép cần bao gồm đầy đủ các thông tin như:

 • Họ và tên người lao động.
 • Chức vụ, bộ phận công tác.
 • Lý do xin nghỉ phép.
 • Thời gian nghỉ phép.
 • Kế hoạch sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ phép.
 • Cam kết của người lao động.
 • Ký tên 

 Nộp đơn xin nghỉ phép cho cấp trên trực tiếp hoặc bộ phận nhân sự

Người lao động cần nộp đơn xin nghỉ phép cho cấp trên trực tiếp hoặc bộ phận nhân sự của công ty trước thời gian nghỉ phép theo quy định. Cấp trên trực tiếp hoặc bộ phận nhân sự sẽ xem xét đơn xin nghỉ phép và phê duyệt hoặc không phê duyệt.

Nhận kết quả phê duyệt

Nếu đơn xin nghỉ phép được phê duyệt, người lao động sẽ nhận được thông báo từ cấp trên trực tiếp hoặc bộ phận nhân sự. Nếu đơn xin nghỉ phép không được phê duyệt, người lao động sẽ được thông báo lý do và có thể điều chỉnh thời gian nghỉ phép hoặc hủy chuyến đi.

Hoàn thành công việc trước khi nghỉ phép

Người lao động cần hoàn thành tốt công việc được giao phó trước khi nghỉ phép. Bàn giao công việc cho người phụ trách thay thế trong thời gian nghỉ phép và thông báo lịch nghỉ phép cho đồng nghiệp và bộ phận liên quan để thuận tiện cho việc sắp xếp công việc.

Trở lại làm việc sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép

Người lao động cần trở lại làm việc đúng thời hạn sau khi kết thúc thời gian nghỉ phép và báo cáo kết quả công việc trong thời gian nghỉ phép (nếu có).

Các mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch 

Hiện nay, có rất nhiều mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch khác nhau. Bạn có thể tham khảo lựa chọn một số mẫu dưới đây.

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:- Ban Giám đốc Công ty ......

- Trưởng phòng Tổ chức Lao động (1)

- Trưởng bộ phận ...... (2)

Tôi tên là: ......

Chức vụ: ......

Đơn vị công tác: ......

Số năm làm việc: ....

Điện thoại liên lạc: ......

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Lao động và Trưởng bộ phận...... tạo điều kiện cho tôi được nghỉ phép năm.... (3)

Thời gian: Từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ...

Tổng cộng: ... ngày (trong đó có 02 ngày là thứ 7, chủ nhật - nếu có).

Nơi đi du lịch: ......(4)

Trong thời gian nghỉ, tôi bàn giao công việc cho ông/bà...... (5)

- Chức vụ: ...... (6) đảm nhiệm.

Tôi xin hứa chấp hành đúng thời gian nghỉ phép, các quy định của địa phương, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn con người, tài sản, quá trình đi lại, sinh hoạt... trong thời gian đi du lịch.

Nếu có gì sai sót tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của cấp trên.

Kính mong Ban Giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Lao động và Trưởng bộ phận ......giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

........., ngày....tháng....năm....

Ban Giám Đốc 

 (Duyệt) 

Trưởng bộ phận

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 Kính gửi: - Ban Giám Đốc Công Ty ..................................................... 

                - Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự ............................. 

                 - Trưởng Bộ Phận ................................................................. 

Tôi tên là: ............................. Nam/nữ: .................................................... 

Ngày/tháng/năm sinh: ...............................  Tại: ...................................... 

Chức vụ: ................................................................................................ 

Đơn vị công tác: .................................................................................... 

Điện thoại liên lạc: ................................................................................. 

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính - Nhân Sự cho tôi được:

Nghỉ phép đi: ......................................................................................... 

Tại: ....................................................................................................... 

Từ ngày: .......................................... Đến ngày: .................................. 

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn khi nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính - Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Giám Đốc 

 (Duyệt) 

Trưởng bộ phận

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: [Tên người nhận đơn]

Tôi tên là: [Họ và tên]

Chức vụ: [Chức vụ]

Bộ phận: [Bộ phận]

Tôi làm đơn này để xin phép được nghỉ phép đi du lịch từ ngày: [Ngày bắt đầu nghỉ] đến ngày [Ngày kết thúc nghỉ] với tổng thời gian nghỉ là [Số ngày nghỉ] ngày.

Lý do xin nghỉ phép: [Lý do xin nghỉ phép]

Kế hoạch sắp xếp công việc trong thời gian nghỉ phép:

 • Hoàn thành tất cả công việc được giao phó trước khi nghỉ phép.
 • Bàn giao công việc cho [Tên người phụ trách] trong thời gian nghỉ phép.
 • Thông báo lịch nghỉ phép cho đồng nghiệp và bộ phận liên quan.

Tôi cam kết hoàn thành tốt công việc được giao phó trước khi nghỉ phép, luôn giữ liên lạc và sẵn sàng giải quyết công việc nếu có yêu cầu trong thời gian nghỉ phép. Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, tôi sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn.

Kính mong được chấp thuận.

Trân trọng,

Ban Giám Đốc 

 (Duyệt) 

Trưởng bộ phận

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Tin khác

Tin mới

Cao Bằng lọt top 7 điểm đến tốt nhất Đông Nam Á

Cao Bằng lọt top 7 điểm đến tốt nhất Đông Nam Á

24/07/2024

Quảng trường Lâm Viên: Kinh nghiệm khám phá “trái tim” của xứ sở ngàn hoa

Quảng trường Lâm Viên: Kinh nghiệm khám phá “trái tim” của xứ sở ngàn hoa

24/07/2024

Pháp luật quy định như thế nào về xúc tiến du lịch?

Pháp luật quy định như thế nào về xúc tiến du lịch?

24/07/2024

Độc đáo Đường Hầm Điêu Khắc - Kỳ quan nghệ thuật của Đà Lạt

Độc đáo Đường Hầm Điêu Khắc - Kỳ quan nghệ thuật của Đà Lạt

24/07/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 25/7/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 25/7/2024

24/07/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Sài Gòn - Phú Quốc ngày 25/7/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Sài Gòn - Phú Quốc ngày 25/7/2024

24/07/2024

Top 5 quán cafe view biển cực chill ở Nha Trang mới nhất năm nay

Top 5 quán cafe view biển cực chill ở Nha Trang mới nhất năm nay

23/07/2024

Chùa Linh Phước: Kinh nghiệm khám phá Chùa Ve Chai nổi tiếng của Đà Lạt

Chùa Linh Phước: Kinh nghiệm khám phá Chùa Ve Chai nổi tiếng của Đà Lạt

23/07/2024

Top 5 khách sạn 4 sao gần biển ở Nha Trang bạn nên trải nghiệm sớm

Top 5 khách sạn 4 sao gần biển ở Nha Trang bạn nên trải nghiệm sớm

23/07/2024

Chùa Linh Ẩn Đà Lạt: Khám phá nét đẹp tâm linh giữa thiên nhiên hùng vĩ

Chùa Linh Ẩn Đà Lạt: Khám phá nét đẹp tâm linh giữa thiên nhiên hùng vĩ

23/07/2024

Kinh nghiệm khám phá chợ đêm Đà Lạt: Không gian sôi động giữa lòng phố núi

Kinh nghiệm khám phá chợ đêm Đà Lạt: Không gian sôi động giữa lòng phố núi

23/07/2024

Vườn hoa thành phố Đà Lạt: Khám phá thiên đường hoa giữa xứ sở sương mù

Vườn hoa thành phố Đà Lạt: Khám phá thiên đường hoa giữa xứ sở sương mù

23/07/2024

Vi vu Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với giá sốc chỉ 2.589K

Vi vu Phú Quốc 3 ngày 2 đêm với giá sốc chỉ 2.589K

23/07/2024

Top 15 địa điểm ngắm hoàng hôn Phú Quốc đẹp nhất - Tuyệt tác thiên nhiên không thể bỏ lỡ

Top 15 địa điểm ngắm hoàng hôn Phú Quốc đẹp nhất - Tuyệt tác thiên nhiên không thể bỏ lỡ

23/07/2024

Huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng ngập sâu vì bão

Huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng ngập sâu vì bão

23/07/2024

Đồi chè Cầu Đất: Thiên đường “sống ảo” hấp dẫn của Đà Lạt

Đồi chè Cầu Đất: Thiên đường “sống ảo” hấp dẫn của Đà Lạt

23/07/2024

Top 15 bãi biển Phú Quốc đẹp nhất từ Bắc đảo đến Nam đảo

Top 15 bãi biển Phú Quốc đẹp nhất từ Bắc đảo đến Nam đảo

23/07/2024

Lặn ngắm san hô Phú Quốc ở đâu? Du ngoạn dưới đáy đại dương với Top 7+ địa điểm lặn tuyệt đẹp

Lặn ngắm san hô Phú Quốc ở đâu? Du ngoạn dưới đáy đại dương với Top 7+ địa điểm lặn tuyệt đẹp

23/07/2024

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc tháng 9 chi tiết từ A-Z

Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc tháng 9 chi tiết từ A-Z

23/07/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Sài Gòn - Phú Quốc ngày 24/7/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Sài Gòn - Phú Quốc ngày 24/7/2024

23/07/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 24/7/2024

Giá vé máy bay Phú Quốc: Chặng Hà Nội - Phú Quốc ngày 24/7/2024

23/07/2024

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động du lịch

22/07/2024

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

22/07/2024

Ga Đà Lạt: Sổ tay vui chơi, check-in tại nhà ga cổ đẹp nhất Đông Dương

Ga Đà Lạt: Sổ tay vui chơi, check-in tại nhà ga cổ đẹp nhất Đông Dương

22/07/2024

Brands/Partner