Crystal bay

Tags : du lịch chậm

Xu hướng Du lịch chậm (Slow travel) là gì?

Xu hướng Du lịch chậm (Slow travel) là gì?

Du lịch chậm được hiểu là những chuyến du lịch trải nghiệm, tham quan một cách thong thả và có thiên hướng về nghỉ dưỡng, giúp du khách có sự gắn kết sâu sắc với chuyến đi.

03/02/2024