Crystal bay

Từ khóa : dịch vụ lữ hành

Phân biệt các loại dịch vụ du lịch

Phân biệt các loại dịch vụ du lịch

Có nhiều căn cứ để phân loại các dịch vụ du lịch như: căn cứ vào đặc tính của dịch vụ du lịch, căn cứ vào nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch của du khách, căn cứ vào Luật Du lịch (2017).

05/05/2024