Crystal bay

Tags : truyền thông

'Truyền thông về Crystal Bay Group đã đúng và chuẩn mực hơn'

'Truyền thông về Crystal Bay Group đã đúng và chuẩn mực hơn'

Các cơ quan truyền thông đã thấu hiểu sự gian khó của một doanh nghiệp du lịch như Tập đoàn Du lịch Crystal Bay; lắng nghe, cầu thị và chia sẻ những dữ liệu, thông tin từ phía Tập đoàn Du lịch Crystal Bay.

28/01/2024