Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh cuối tháng 5/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh cuối tháng 5/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Astana - Cam Ranh cuối tháng 5/2024.

14/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Astana - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024.

14/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 8, 9 & 10/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Astana - Cam Ranh tháng 8, 9 & 10/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Astana - Cam Ranh tháng 8, 9 & 10/2024.

14/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Tashkent - Cam Ranh tháng 8 & 9/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Tashkent - Cam Ranh tháng 8 & 9/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Tashkent - Cam Ranh tháng 8 & 9/2024.

13/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Tashkent - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Tashkent - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Tashkent - Cam Ranh tháng 6 & 7/2024.

13/05/2024

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Tashkent - Cam Ranh cuối tháng 5/2024 (khứ hồi)

Lịch bay khứ hồi (charter) từ Tashkent - Cam Ranh cuối tháng 5/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Tashkent - Cam Ranh nửa cuối tháng 5/2024.

13/05/2024

Lịch bay charter Almaty - Cam Ranh tháng 9 & 10/2024 (khứ hồi)

Lịch bay charter Almaty - Cam Ranh tháng 9 & 10/2024 (khứ hồi)

Lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) của Crystal Bay Tourism Group bằng tàu bay của SCAT Airlines chặng Almaty - Cam Ranh tháng 9 và 10/2024.

09/05/2024

Lịch bay charter Almaty - Cam Ranh tháng 7 & 8/2024 (khứ hồi)

Lịch bay charter Almaty - Cam Ranh tháng 7 & 8/2024 (khứ hồi)

Cập nhật lịch trình, chuyến bay thuê chuyến (charter) giữa Crystal Bay Tourism Group và SCAT Airlines chặng Almaty - Cam Ranh tháng 7 và 8/2024.

08/05/2024

Lịch bay charter Almaty - Cam Ranh tháng 6/2024 (cập nhật)

Lịch bay charter Almaty - Cam Ranh tháng 6/2024 (cập nhật)

Như đã thông báo, Crystal Bay Tourism Group là bên thuê chuyến (charter) máy bay của Hãng SCAT Airlines chặng Almaty - Cam Ranh. Crystal Bay Tourism Group cập nhật lịch bay charter Alamty - Cam Ranh tháng 6/2024 để đối tác được biết.

26/04/2024

Xem thêm

Brands/Partner