Crystal bay

Tags : NFT quỹ phòng

 'Có thể NFT quỹ phòng để tối ưu khả năng bán phòng khách sạn '

"Có thể NFT quỹ phòng để tối ưu khả năng bán phòng khách sạn"

Chiều 20/1/2024, ông Dzung Tran, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Du lịch Crystal Bay chia sẻ tại một hội nghị khách hàng ở TP Hồ Chí Minh về khả năng ứng dụng blockchain và NFT để giải quyết quỹ phòng lớn của Crystal Bay.

22/01/2024