Crystal bay

Tags : Du lịch MICE

Du lịch MICE – Dẫn đầu xu thế ngành du lịch Việt Nam

Du lịch MICE – Dẫn đầu xu thế ngành du lịch Việt Nam

Du lịch MICE là sự kết hợp du lịch nghỉ dưỡng với hội thảo, hội nghị, khen thưởng, sự kiện để gặp gỡ đối tác, tìm kiếm thị trường, phát triển kinh doanh.

08/02/2024