Crystal bay

Tags : đối thoại doanh nghiệp

Đại diện Crystal Bay tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà

Đại diện Crystal Bay tham gia đối thoại với lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà

Chiều 20.12, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

22/12/2023