Crystal bay

Từ khóa : Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Meli

Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Meli là ai?

Công ty Cổ phần Du lịch và Đầu tư Meli là ai?

Nhiều khách hàng sở hữu thẻ kỳ nghỉ của Crystal Bay Card gửi mail cho biết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Meli gọi điện cho rằng họ là đại diện cơ sở 2 của Crystal Bay Card. Thực hư ra sao?

14/05/2024