Crystal bay

Từ khóa : Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì

Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì và điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế là gì và điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh lữ hành quốc tế là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam hoặc đưa khách du lịch ra nước ngoài.

13/05/2024