Crystal bay

Tags : doanh nghiệp Khánh Hoà

Các sở ngành tỉnh Khánh Hoà đối thoại với các doanh nghiệp

Các sở ngành tỉnh Khánh Hoà đối thoại với các doanh nghiệp

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch vừa tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN) cấp sở lần I, năm 2023. Nhiều kiến nghị từ doanh nghiệp được gửi tới lãnh đạo các sở ghi nhận và giải quyết.

06/12/2023