Crystal bay

Từ khóa : Crystal Bay tình hình kinh doanh

Năm 2023, Crystal Bay lãi 101 tỷ sau thuế

Năm 2023, Crystal Bay lãi 101 tỷ sau thuế

Crystal Bay báo lãi sau thuế vượt lên mức 101 tỷ đồng trong năm 2023, tăng vọt so với kết quả lỗ hơn 94 tỷ đồng trong năm liền trước.

05/04/2024