Crystal bay

Tags : Bảo tàng Alexandre Yersin

Tham quan Bảo tàng Alexandre Yersin, cơ hội tìm hiểu những hiện vật quý báu về vị bác sĩ đại tài

Tham quan Bảo tàng Alexandre Yersin, cơ hội tìm hiểu những hiện vật quý báu về vị bác sĩ đại tài

Du khách tới tham quan bảo tàng Alexandre Yersin sẽ có cơ hội được tìm hiểu hơn về cuộc đời của vị bác sĩ đa tài Yersin. Tại Nha Trang, Khánh Hòa, nơi này đang ngày thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

27/12/2023