Crystal bay

Tags : net zero

Tổng quan về  'Net Zero ': Xu hướng mới của ngành du lịch!

Tổng quan về "Net Zero": Xu hướng mới của ngành du lịch!

Du lịch Net Zero không chỉ là một xu hướng mới mẻ mà còn là một chiến lược mang lại nhiều lợi ích to lớn cho cả du khách và môi trường.

03/02/2024

Tương lai của du lịch: 10 khái niệm mới sẽ thay đổi cách chúng ta trải nghiệm thế giới

Tương lai của du lịch: 10 khái niệm mới sẽ thay đổi cách chúng ta trải nghiệm thế giới

Du lịch đã đi được một chặng đường dài kể từ thời đại của những đoàn lữ hành trên Con đường Tơ lụa, những chuyến đi biển đầy thử thách, đầu máy xe lửa hơi nước và sẽ tiếp tục biến đổi trong những năm tới.

29/01/2024