Crystal bay

Từ khóa : Aqua Marina

Crystal Bay Card bổ sung thêm khu nghỉ dưỡng cho khách hàng

Crystal Bay Card bổ sung thêm khu nghỉ dưỡng cho khách hàng

Công ty Cổ phần Thẻ du lịch Crystal Bay ("Crystal Bay Card") vừa ra thông báo bổ sung thêm khu nghỉ dưỡng AquaMarina nhằm đa dạng hoá sản phẩm, phục vụ khách hàng được tốt hơn.

24/04/2024