GIỚI THIỆU

Crystal Bay Group bền bỉ xây dựng hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng, trải nghiệm hoàn chỉnh. Những tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng “All – in – one” (Tất cả trong một) được kiến tạo tại các vùng đất mới như: Ninh Thuận, Vân Đồn, Đà Lạt... để thực hiện sản phẩm chiến lược "Một kỳ nghỉ, nhiều vùng di sản", góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm du lịch mới của Châu Á. Đó là những mục tiêu tạo nên trăn trở và đam mê của Crystal Bay Group trên hành trình Pha Lê - Hành trình của phụng sự, yêu thương.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Crystal Bay

ÔNG. NGUYỄN ĐỨC CHI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

MR. MEHMET KIN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

BÀ NGUYỄN THỊ DUYÊN

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

ÔNG ĐÀO XUÂN DŨNG

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

ÔNG NGUYỄN THẾ MẠNH

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

Ban điều hành Tập đoàn Crystal Bay

ÔNG NGUYỄN TIẾN TRUNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGÔ HỮU TRƯỜNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

ÔNG TRẦN TẤN HẢI

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

ÔNG NGUYỄN ĐỨC TẤN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH DỊCH VỤ DU LỊCH LỮ HÀNH

MR. MEHMET KINN

GIÁM ĐỐC KHỐI QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

BÀ NGUYỄN THỊ DUYÊN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

BÀ NGUYỄN THU HÀ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hội đồng thành viên & Ban giám đốc Crystal Bay Card

ÔNG NGÔ HỮU TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HĐTV

ÔNG NGUYỄN TIẾN TRUNG

THÀNH VIÊN HĐTV

TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN CRYSTAL BAY

ÔNG NGUYỄN ĐỖ THÀNH CÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

THÀNH VIÊN HĐTV

Ban chiến lược Crystal Bay Card

ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHI

TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC

ÔNG NGÔ HỮU TRƯỜNG

CHỦ TỊCH HĐTV

ÔNG NGUYỄN TIẾN TRUNG

THÀNH VIÊN HĐTV THÀNH VIÊN BAN CHIẾN LƯỢC

BÀ LÊ THỊ BÍCH PHƯỢNG

THÀNH VIÊN BAN CHIẾN LƯỢC

GIÁM ĐỐC MARCOM TẬP ĐOÀN CRYSTAL BAY