Tin tức

Thông báo về việc khởi kiện báo điện tử Xây dựng

Công ty CP Crystal Bay đã thực hiện việc khởi kiện báo điện tử Xây dựng ra Toà án Nhân dân quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 19/10/2023, Toà án Nhân dân quận Hai Bà Trưng có thông báo thụ lý vụ án về việc Cty CP Crystal Bay khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đối với báo điện tử Xây dựng.

Nội dung vụ án và yêu cầu của Crystal Bay như thông báo trong ảnh dưới đây.

Empty
Empty

Nhiều năm qua, báo Xây dựng liên tục có các bài viết gây ảnh hưởng đến uy tín, tình hình kinh doanh của một số công ty thành viên và công ty mẹ, gây bất bình trong dư luận cán bộ nhân viên Tập đoàn, gây hoang mang cho các khách hàng.

Đây là vụ án đầu tiên mà công ty khởi kiện đối với báo Xây dựng.

Crystal Bay sẽ cập nhật nội dung các vụ kiện đối với báo Xây dựng khi có phán quyết của toà án có thẩm quyền.

Brands/Partner

Brands/Partner